• bg5
  بهار
  1394
  مبارک
 • bg5
  دوره جامع
  کاربردی
  با ظرفیت محدود
 • bg5
  دوره فشرده
  کاربردی
  با ظرفیت محدود
 • bg5
  دوره جامع عکاسی
  با ارائه مدرک بین المللی
  تدریس عکاس برتر مسابقات جهانی
 • bg5
  آموزش حرفه ای
  با ارائه مدرک بین المللی
  ظرفیت محدود
 • bg5
  مدرس حرفه ای
  کاملا تخصصی
  ظرفیت محدود

دپارتمان پژوهش

  • تست
  • تست2
  • تست3

  گروه صنعت و مدیریت ایرافا با اعتقاد راسخ به ضرورت و جایگاه رفیع پژوهش در تولید دانش و ثروت در جامعه ، افتخار دارد که به عنوان یکی از معدود ارگان های بخش خصوصی ، امر خطیر تحقیقات کاربردی را وجهه همت خود قرار دهد. . از آن جا که مقوله تحقیق امری بسیار حساس و زیربنایی است ، در اختیار داشتن منابع انسانی مجرب و آشنا به مسائل و مشکلات دستگاه های اجرایی ، پشتوانه اصلی ایرافا در انجام تحقیقات کاربردی است.

  خدمات بخش پژوهش در سه گروه زیر ارائه می گردد

دپارتمان مشاوره